O nas 

Dom Gościnny w Dzięciołówce znajduje się na terenie województwa podlaskiego, w powiecie sokólskim, w małej miejscowości Dzięciołówka
w gminie Korycin. Istniejmy od 1997 roku. Jesteśmy placówka prywatną prowadzoną przez mgr Ewę Marię Klozę i Jadwigę Borsuk.

W ramach prowadzonej działalności placówka świadczy usługi:

  • bytowe (zamieszkanie, wyżywienie, higiena osobista, utrzymanie czystości)
  • opiekuńcze (pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnację w czasie choroby, opiekę higieniczną, pomoc w załatwianiu spraw osobistych i kontakty z otoczeniem)
  • edukacyjne (rozwijanie zainteresowań indywidualnych)
  • wspomagające (terapia zajęciowa: sztuka, turystyka, terapia pracą).

Tworzymy wraz z naszymi mieszkańcami domową atmosferę, podpatrujemy ich zainteresowania i realizujemy je poprzez terapię i pracę na rzecz naszego domu i wsi Dzięciołówka.

O nas

Od lat współpracujemy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i GOKSiT w Korycinie odnosząc wspólne sukcesy.

Jesteśmy blisko Parku Kulturowego w Milewszczyźnie.

malarstwo

Malarstwo


rekodzielo

Rękodzieło


paw

Mini Zoo